வேலிவலை

சாதாரணமாக நாம் நாககம்பி (GI Wire) என்றழைக்கும் கம்பி இரும்பு கம்பி மீது நாக பூச்சு பூசப்பட்டுள்ளதையே குறிக்கும் நாக கம்பி நாகவலை உழைக்கும் வயது அதன்மேல் பூசப்பட்டுள்ள நாகப்பூச்சின்…

மேலும் வாசிக்க

முன்வார்ப்பு ஆலச்சுவார் வேலி

முன்வார்ப்பு கட்டிடப்பொருட்கள் என்பது சமீப காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புது தொழில் நுட்பமாகும் இத்தொழில் நுட்பத்தில் முன்வார்ப்பு ஆலச்சுவர்கள் உள்ளன. இதனால் பொருள் சேதாரம், காலவிரயம் இல்லாமல், இடசிக்கனம்,

மேலும் வாசிக்க

வீட்டு தோட்ட உபகரணங்கள்

நம் குடும்பத்தினரின் ஆரோக்கியம் மற்றும் சுயசார்புடைமையின் மகிழ்ச்சி நம் வீட்டு தோட்டத்தில், மாடி தோட்டத்திலேயே அங்கக (இயற்க்கை) காய்கறிகளும், பாரம்பரிய மூலிகைகளும், மலர்களும்

மேலும் வாசிக்க

FENCEMEN உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது

Fencemen -என்பது சில கம்பெனிகளின் கூட்டு அமைப்பாகும். பல்வேறு செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய நிறுவனங்கள் அதாவது வேலிவலை தயாரிக்கும் இயந்திரம் தயாரித்தளிப்பது, இயந்திரம் இயக்கம் கற்றுக்கொடுத்தல், வேலிவலை பொருட்கள் விற்பனைசெய்தல், பல்வேறு விதமான வேலிகள் அமைத்துக்கொடுத்தல், வேலிவலை தயாரிக்க தேவையான தரமான கம்பிகளை கொடுத்தல். இத்தொழிலுக்கு தேவையான மூலதன நிதித்தேவைக்கு செயல்முறை அறிக்கை (Project Report) தணிக்கையாளர்.

இவ்விதப்பட்ட எல்லோருடைய எல்லை நோக்கம் வேலி தேவைப்படுபவர்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற தரமான வேலிகளான சங்கிலி கோர்வை வலை (Chain Link) வேலிகள், முட்கம்பி வேலிகள் (Barbed Wire Fence), பற்றவைத்த கம்பி வலை வேலிகள், முன்வார்ப்பு ஆலச்சுவர்கள் (Readymade Compound Wall) அமைத்தல் ஆகும். எனவே தான் எல்லோரும் எங்களை Fencemen என்றழைக்கின்றார்கள்.

welcome

எங்கள் தயாரிப்புகள்